K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej TBS Głogów Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej TBS Głogów Sp. z o.o.
BIP.gov.pl

  O spółce


  TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

  TBS Sp. z o.o. w Gogowie zostało utworzone jako jednoosobowa Spółka Gminy Miejskiej Głogów w 1998 roku. Inicjatorem założenia w/w Spółki był ówczesny Wiceprezydent Miasta, Pan Władysław Rak, który poprzez zgromadzenie wielu zwolenników w tej sprawie, przekonał Radę Miejską do przyjęcia uchwały o zawiązaniu TBS Sp. z o.o. w Głogowie z początkowym kapitałem zakładowym w wysokości 4 000,00 zł.

  Gmina Miejska jako jedyny właściciel, po przeprowadzonym konkursie powołała na stanowisko prezesa zarządu Spółki Pana Ryszarda Rokaszewicza. W tym samym czasie, została powołana też pierwsza Rada Nadzorcza.

  Podstawowym celem założenia TBS Sp. z o.o. w Głogowie było budowanie nowych mieszkań na wynajem  dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczności głogowskiej. Mieszkania w TBS są przeznaczone    na wynajem przede wszystkim dla rodzin, których nie stać na kupno własnego mieszkania lub budowę własnego domu oraz dla rodzin, które ze względu na dochody nie kwalifikują się również na mieszkania komunalne lub socjalne.

  Ze względu na duże zainteresowanie się przez ludzi taką formą budowania mieszkań, Spółce został podniesiony kapitał zakładowy do 1 084 000,00 zł, na który złożyły się środki finansowe i aport. Zaowocowało to rozpoczęciem pierwszej inwestycji a w grudniu 1999r. został oddany do użytku pierwszy budynek Spółki   - TBS Nr 1.

  Aktualnie TBS Sp. z o.o. w Głogowie w swoich zasobach posiada 12 budynków wielorodzinnych z 838 mieszkaniami, 8 garaży, 49 miejsc garażowo - postojowymi oraz 2 pawilony usługowe i 5 pomieszczeń usługowych. W kolejnych latach Spółka planuje nowe inwestycje, które umożliwią rodzinom o średnich dochodach pozyskać lokal mieszkalny.

  W ramach infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, przy większości naszych budynków znajdują się również place zabaw, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Głogowa.

   

  PRACOWNICY

  Udziałowcy Spółki: 
  Gmina Miejska Głogów – 100% udziałów

  Skład Rady Nadzorczej:
  Tomasz Czapczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
  Emilia Szajowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 
  Genowefa Gren – Sekretarz Rady Nadzorczej

  Zarząd spółki:
  Robert Musiał – Prezes Zarządu

  Prokurent: 
  Maciej Łukijańczuk - Prokurent


  Sekretariat: 
  Emilia Kopacka – Starszy Specjalista ds. Administracyjno - Kadrowych
  Magdalena Ogrodnik - Specjalista ds. Administracyjnych
  Karolina Mojszczak - Specjalista ds. Administracyjnych

  Księgowość: 
  Maria Jankowa – Główny Księgowy
  Małgorzata Dyk – Starszy Specjalista ds. Księgowości i Windykacji 
  Marzena Strzelecka - Starszy Specjalista ds. Kard i Płac
   
  Dział Inwestycyjno-Eksploatacyjny: 
  Daniel Strzelecki– Kierownik ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych
  Katarzyna Białęcka- Starszy Specjalista ds. organizacji, inwestycji i eksploatacji
  Jan Miśko- Starszy Specjalista ds. nadzoru i umów eksploatacyjnych 
  Piotr Hawryłczak– Specjalista ds. Eksploatacji
   
  Dozorca budynku TBS Nr 1 - Grażyna Semik
  Dozorca budynku TBS Nr 2 - Katarzyna Nowak
  Dozorca budynku TBS Nr 3 i 4 - Wanda Kozik
  Dozorca budynku TBS Nr 5 i 6 - Bożena Beń
  Dozorca budynku TBS Nr 7 - Anna Szarkowicz
  Dozorca budynku TBS Nr 8- I i cz. II Etapu - Urszula Żurek
  Dozorca budynku TBS Nr 8- cz. II Etapu - Małgorzata Marcinowska
  Dozorca budynku TBS Nr 10 - Edyta Anczarska
  Dozorca budynku TBS Nr 11 - Renata Ambroziak
  Dozorca budynku TBS Nr 12 - Ala Kowalska
  Dozorca budynku TBS Nr 13 - Bożena Amroziak
  Konserwator - Henryk Stelmasik
  Konserwator – Zbigniew Fijałkowski

  Prawnik:
  Maciej Łukijańczuk – Prawnik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartosz Muszyński
  Publikacja dnia: 18.03.2015
  Podpisał: Bartosz Muszyński
  Dokument z dnia: 18.03.2015
  Dokument oglądany razy: 2735
Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Głogów