K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej TBS Głogów Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej TBS Głogów Sp. z o.o.
BIP.gov.pl

  O spółce

   

  TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

   

  TBS Sp. z o.o. w Gogowie zostało utworzone jako jednoosobowa Spółka Gminy Miejskiej Głogów w 1998 roku. Inicjatorem założenia w/w Spółki był ówczesny Wiceprezydent Miasta, Pan Władysław Rak, który poprzez zgromadzenie wielu zwolenników w tej sprawie, przekonał Radę Miejską do przyjęcia uchwały o zawiązaniu TBS Sp. z o.o. w Głogowie z początkowym kapitałem zakładowym w wysokości 4 000,00 zł.

  Gmina Miejska jako jedyny właściciel, po przeprowadzonym konkursie powołała na stanowisko prezesa zarządu Spółki Pana Ryszarda Rokaszewicza. W tym samym czasie, została powołana też pierwsza Rada Nadzorcza.

  Podstawowym celem założenia TBS Sp. z o.o. w Głogowie było budowanie nowych mieszkań na wynajem  dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczności głogowskiej. Mieszkania w TBS są przeznaczone    na wynajem przede wszystkim dla rodzin, których nie stać na kupno własnego mieszkania lub budowę własnego domu oraz dla rodzin, które ze względu na dochody nie kwalifikują się również na mieszkania komunalne lub socjalne.

  Ze względu na duże zainteresowanie się przez ludzi taką formą budowania mieszkań, Spółce został podniesiony kapitał zakładowy do 1 084 000,00 zł, na który złożyły się środki finansowe i aport. Zaowocowało to rozpoczęciem pierwszej inwestycji a w grudniu 1999r. został oddany do użytku pierwszy budynek Spółki   - TBS Nr 1.

  Aktualnie TBS Sp. z o.o. w Głogowie w swoich zasobach posiada 17 budynków wielorodzinnych z 1046 mieszkaniami, 8 garaży, 50 miejsc garażowo - postojowymi oraz 2 pawilony usługowe i 4 pomieszczeń usługowych. W kolejnych latach Spółka planuje nowe inwestycje, które umożliwią rodzinom o średnich dochodach pozyskać lokal mieszkalny.

  W ramach infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, przy większości naszych budynków znajdują się również place zabaw, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Głogowa.

   

  PRACOWNICY

  Udziałowcy Spółki: 
  Gmina Miejska Głogów – 100% udziałów

  Skład Rady Nadzorczej:
  Ewa Adamek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  Krzysztof Kaczanowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Łucja Danielak – Sekretarz Rady Nadzorczej

  Zarząd spółki:
  Robert Musiał – Prezes Zarządu

  Prokurent: 
  Maciej Łukijańczuk - Prokurent

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Magdalena Ogrodnik
  Publikacja dnia: 03.03.2023
  Podpisał: Magdalena Ogrodnik
  Dokument z dnia: 03.03.2023
  Dokument oglądany razy: 4333
Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Głogów